Artikelen door Korneel Roosma - de Vries

Anne Zernike (13) – Het is voorbij

De kleren kunnen in de doos want de optredens zijn voorlopig voorbij. Ik zeg voorlopig want op zondag 7 oktober zal ik het stuk nog één keer opvoeren op de Friese kerkendag in Heerenveen. Zesendertig keer hebben we het toneel opgebouwd , heb ik me in de kleren gehesen en het knotje in mijn haar gedrukt, veel vaker dan ik ooit had kunnen dromen.

Anne Zernike (11) – na de winterstop

Na een kleine winterstop in de maand december zijn Sikke en ik weer samen op pad gegaan. Op 20 januari huurden we weer een busje, laadden de decorstukken en al het andere materiaal in en vertrokken ‘s middags tegen half drie richting Haarlem, waar we ’s avonds in de Vermaning moesten optreden. We waren er al een keer geweest i.v.m. met een Broederschapsvergadering en wisten de weg nog feilloos te vinden.

Ook veel belangstelling voor Anne Zernike in 2012

In het Doopsgezinde jubileumjaar 2011 is veel aandacht besteed aan het feit dat het 100 jaar geleden was dat Anne Zernike werd bevestigd als predikant. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke predikant in een kerkelijke gemeente. Het herdenken gebeurde onder meer door de presentatie van een solotoneelstuk en tijdens een weekend begin november jl. in Bovenknijpe. Het toneelstuk zal ook in 2012 op veel plaatsen in het hele land worden opgevoerd.

Anne Zernike (10) Ontmoetingen

Wat gaan de weken toch snel. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we de Try-out en de Première hadden in Holwerd. Intussen zijn we veertien keer op pad geweest met de voorstelling. Overal waar we komen zijn mensen druk in de weer met de voorbereidingen van de middag of avond. Zusters zijn bezig met koffie en thee en bereidwillige broeders helpen mee om de decorstukken uit de bus te sjouwen.

Anne Zernike (9) Op tournee

Op zondag 9 oktober gingen we vòòr het eerst op tournee naar Leeuwarden. Het was een regenachtige zondag, dus zouden er wel niet veel mensen komen, dachten we. Maar dat pakte anders uit, want de Vermaning aan de Wirdumerdijk stroomde vol. Er waren zo’n 125 bezoekers waaronder Jetske, de leidster van de West Hill zondagsschool in IJlst, die mij als kind de spannende Bijbelverhalen heeft verteld.

Anne Zernike (8) Try-out en premiere

Op 14 september 2011 was de try-out voor leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard. In totaal waren er ruim 50 personen aanwezig. De Vermaning zag er heel gezellig en feestelijk uit, de koffie en kleine stukjes oranjekoek, voor in de pauze, waren alvast klaar gezet op de tafels achter in de kerk. Ik was voor de try-out meer gespannen dan voor de première. Dat kwam, denk ik, omdat het te eigen is. Je wilt natuurlijk dat het helemaal goed gaat en er zou nu voor het eerst publiek bij aanwezig zijn.

Anne Zernike (7) Studieverlof

En toen was het dan zover.  Mijn studieverlof, waar ik zo naar had uitgekeken, was begonnen! Ik wilde beginnen met het schrijven van mijn toneelstuk, dan was dat maar vast klaar. Maar ik had werkelijk geen idee hoe ik dat moest aanpakken en bovendien, hoe maak je een overbekend verhaal, toch een beetje nieuw en aantrekkelijk? Ik wilde in ieder geval recht doen aan Anne Zernike en recht doen aan de geschiedenis. Dat was ik niet alleen verplicht aan Anne, maar ook aan de Doopsgezinde Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Anne Zernike (6) In de voetsporen

De vakanties en vrije weekenden gebruikten Sikke en ik om al die woonplaatsen op te zoeken waar Anne Zernike heeft gewoond en gewerkt. Op een dag togen we naar Amsterdam en maakten er meteen maar een weekend van, zodat we ook die mooie tentoonstelling in alle rust konden bekijken. We dwaalden door de Jacob van Campenstraat waar Anne haar jeugd heeft doorgebracht.

Anne Zernike (5) in de voetsporen van Jan Mankes

Natuurlijk wil ik met mijn solovoorstelling zoveel mogelijk recht doen aan Anne Zernike en aan de doperse geschiedenis. Dat ben ik niet alleen verplicht aan haar en aan haar familie met wie ik contact heb. Maar dat ben ik natuurlijk ook verplicht aan de Doopsgezinde Broederschap die mij gevraagd heeft om iets over haar leven voor het voetlicht te brengen. Van te voren had ik wel door dat de studietijd van drie maanden veel te kort zou zijn om naast het schrijven van een toneelstuk, het instuderen ervan en de repetities o.l.v een regisseur ook nog allerlei onderzoek te doen en gesprekken te voeren. Om een goed beeld te krijgen van Anne Zenike moest ik veel over haar lezen, over de tijd waarin zij is opgegroeid, het milieu waaruit zij kwam en milieu waarin zij door Jan Mankes in terecht is gekomen. Daarom ben ik met het onderzoek en het lezen van boeken al direct in 2009 begonnen.