Artikelen door Jan van Hooydonk

‘God is niet in crisis, de kerk is dat’

Vijftig jaar na de opening van het Tweede Vaticaans Concilie ligt “in vele westerse landen de droom aan diggelen en de kerk in puin. Elke retoriek die het tegendeel beweert of het falen op het conto schrijft van wie niet langer gelooft of kan geloven, is een uiting van vluchtgedrag”. De katholieke opinieleider Rik Torfs trekt in deze aflevering van VolZin een sombere conclusie over de vruchten van Vaticanum II. De 2500 bisschoppen die tussen 1962 en 1965 in Rome vergaderden, deden een imposante poging om de kerk ‘bij de tijd te brengen’, maar die poging kwam te laat en bleef halfslachtig.

Teloorgang van de christendemocratie

Veertig procent van het Nederlandse electoraat heeft tot het laatste moment getwijfeld over de vraag op welke partij ze afgelopen woensdag hun stem zouden uitbrengen. Ik was voor het eerst een van die zwevende kiezers. Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, is de uitslag van de verkiezingen nog niet bekend. 

Dominee 2.0 moet met billen bloot

Vertel op een verjaardagsfeest aan iemand dat je christen bent, ja zelfs met enige regelmaat op zondag een kerkdienst bezoekt of, nog erger, dat je in de kerk actief bent, en je gesprekspartner zal je niet zelden met grote ogen aanstaren. Om vervolgens snel op een ander onderwerp over te gaan. Of je te confronteren met de opvattingen die buitenstaanders over de kerk huldigen.

Religies spelen in Birma cruciale rol in politieke hervorming

“De weg naar democratie is in Birma zo smal dat het ondenkbaar is dat iemand op die weg kan omkeren.” President Thein Sein heeft in de veertien maanden dat hij nu aan het bewind is, woord gehouden. Bijna een halve eeuw regeerde het oppermachtige leger Birma met ijzeren hand. Onder het motto ‘Een zuivere politiek en een goed beleid’ is Thein Sein begonnen politieke hervormingen door te voeren. 

Protestant worden? Liever niet

“Katholieken, kom in opstand”, zo roept de protestantse predikant Jan Offringa zijn rooms-katholieke medegelovigen, mijzelf incluis, in deze aflevering van VolZin toe. Hij somt het bekende trieste rijtje nog maar eens op: seksueel misbruik, discriminatie van vrouwen en homo’s, onderschikking van ‘leken’ aan priesters, enzovoorts. Beleefd beveelt hij de gemaltraiteerde katholieken een alternatief aan: Waarom niet overstappen naar een andere kerk? Naar Offringa’s eigen Protestantse Kerk bijvoorbeeld.

Viespeuk! Huichelaar! Crimineel!

S. blijft mijn broeder en ik de zijne
“We moeten de daad veroordelen, niet de dader”, luidt een grondregel uit de katholieke moraaltheologie. Hoe afschuwelijk een daad ook is, niemand verdient het geheel en voor altijd afgeschreven te worden. Ook de pleger van seksueel misbruik niet. Zonder iets te willen vergoeilijken pleit Jan van Hooydonk voor begrip, ja zelfs mildheid. De werkelijkheid is complexer dan het vaak lijkt en niet simpelweg te verdelen in goeden en kwaden, daders en slachtoffers.