Artikelen door Hans Feddema

Tevredenheid als levenshouding

Reflectie over een begrip als tevredenheid bepaalt je bij de vraag hoe je in het leven staat. Zeker de vraag welke invloed de omstandigheden inclusief het gedrag en niet te vergeten het oordeel van de ander over jou hebben op je gemoedstoestand. Als we ons bewustzijn afhankelijk maken van anderen en hen in de woorden van Schopenhauer tot ‘zetel van waar geluk’ maken, is een gevoel van content zijn vaak ver weg.

Ken Jezelf

Ik begin met 6 korte citaten: 1)‘Ken je zelf’(Socrates), 2)‘Wees jezelf’ (Jezus), 3)‘Ik ben meer dan mijn gedachten en meer dan mijn emoties’ (een vriendin zei dat vaak – voor of in m’n spirituele groei leerde ik overigens het meest van vrouwen -),4) ‘Je ziel, dus het  goddelijke element in je ontdekken is het begin van spiritualiteit’ (M.Beckwith) , 5) ‘Beziel je leven’ (titel bestseller van Wayne Dyer) en  6)’Ik ben bewustzijn, dus ik besta en glimlach’(van mezelf, met een knipoog naar Descartes).

Veerkracht om crises onder ogen te zien

Mijn relatie met mijn natuurlijke omgeving is een weerspiegeling van de relatie die ik met m’n innerlijke Zelf heb. Als ik me erger aan iets bij een ander, dan vraag ik me meteen af, welke verdrongen schaduw de ander bij mij triggert? Ik probeer zo weinig mogelijk met de vinger naar de ander wijzen, zeker niet naar de natuur, als dieterugslaat en tracht ook minder af te reageren op een zondebok.

Hoe valide is het materialistisch paradigma nog?(3)

‘Er is meer tussen hemel en aarde’, iets wat ik overigens in Azië sterker voel dan in onze samenleving, maar wat voor de goede verstaander ook hier merkbaar is. Het feit dat er ontdekkingen worden gedaan of vooral als ze ineens tegelijk plaats vinden op diverse plaatsen, zoals met de boekdrukkunst, heeft alles met de creativiteit van het bovenbewustzijn te maken. ‘Toevallige’ ontmoetingen of reddingen ook. Carl Jung sprak van synchroniciteit, dus dat de ‘impliciete orde’ van de eeuwigekairos-tijd bevruchtend ingrijpt in onze expliciete chronos-orde.

Hoe valide is het materialistisch paradigma nog?(2)

Het begrip ‘tunnelvisie’ hoor ik nog wel eens. Ook wetenschappers kunnen die hebben. Eens zagen we de aarde als het centrum van het universum. Het duurde lang voordat we die visie opgaven. Tegenwoordig denken de meesten nog dat ons ik het middelpunt van ons wezen is. Ook nu zal het lang duren, voordat wetenschappers inzien dat dit een vergissing is.

Vereren of ervaren- nieuwe spiritualiteit als derde weg(1)

Priester Antoine Bodar voelt frustratie, nu het ‘rijke roomse leven’ er niet meer is: de tijd, dat ‘een priester nog een priester’ was, waar godsdienst nog ‘een ideaal’ en echt ‘dienst aan God’ was. En niet te vergeten waar God in zijn visie nog ‘de Heer als de gans Andere, Die boven ons in de hemelen woont, Die de eeuwige majesteit is, voor Wie wij in ontzag huiveren’ (God boven de ikken, Trouw 19-1) .