Artikelen door Hans Feddema

Was Jezus getrouwd?

In het artikel Jezus Naast Unieke Ziener Gewone Joodse Getrouwde Man staat publicist Hans Feddema stil bij het idee dat Jezus gewoon getrouwd was, zoals ook gebruikelijk was in zijn tijd. Het feit dat het niet vermeldt wordt, ziet hij eerder als een aanwijzing dat het zo vanzelfsprekend was, dat het niet vermeld hoefde te worden.

Drie brandhaarden, maar geen reden voor paniek

Hans Feddema staat stil bij de drie brandhaarden waar wij dagelijks over lezen: het Israël-Palestina conflict, de onrust in Syrië en Irak, en ten slotte het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Toch wil hij ook het idee presenteren dat het eigenlijk goed gaat met de wereld.

Compassie met medemensen

Compassie is een kracht. Op 11 juni was ik in Den Haag bij een lunchbijeenkomst van VNO/NCW waar zen-leraar en directeur van Inner Sense Brigitte van Baren het door haar geschreven boek over franciscaans leiderschap in organisaties overhandigde aan oud-premier Ruud Lubbers. Een prachtboek met de pakkende titel: De Kracht van Compassie

Kracht van de gedachte

Soms raakt de actualiteit je. Dat geldt zeker voor de dood van Wubbo Ockels en diens proclamatie op zijn sterfbed van een Nieuwe Religie, zeggend: ’De God van de Humaniteit zit in ons allen’. 

Spiritualiteit is terug: leef vanuit je hart!

Elk mens heeft vier niveaus van bestaan: 1) het mentale, 2) het emotionele, 3) het spirituele en 4) het fysieke. Hij/zij is in balans, als alle vier min of meer in integratie tot ontwikkeling komen. In deze bijdrage wil ik stil staan bij het 3e niveau: het spirituele, het fundament voor de groei van de andere niveaus.

Middel erger dan de kwaal

Het kabinet wil de JSF voor Nederland. En president Obama overwoog korte tijd een militaire Alleingang richting Syrië, als vergelding voor het gebruik van gifgas in de Syrische burgeroorlog. Het laatste lijkt nu te zijn afgewend door een overeenkomst tussen Rusland en de VS over het opruimen van de Syrische chemische wapens. Een keuze van Nederland voor de JSF stemt me echter minder gelukkig. Een JSF is een aanvalswapen, dat juist gemakkelijk een rol kan spelen in een militaire interventie van het Westen zonder mandaat van de Internationale Rechtsorde, zoals in 2003 het geval was met de invasie in Irak. 

Geen geweld tegen Syrië, help liever de Egyptenaren

In het Midden-Oosten is er in vele landen sprake van een gepolariseerde ‘wij versus zij’-verhouding, waarop de ‘Arabische Lente’ lijkt stuk te lopen, zoals nu in Egypte en al langer in Syrie. De historische achtergrond daarvan is ten dele de kunstmatige staatsvorming door etnische en sektarische grenzen heen na de val van het Osmaanse Rijk evenals de invloed aldaar van een verhoudingsgewijs kort Frans en/of Brits kolonialisme. Maar een machtstegenstelling, namelijk die tussen een nieuwe seculiere, stedelijke en vaak ook militaire elite en het meer eenvoudige en veelal soennitische volk op het platteland, speelt in deze de hoofdrol. Die tegenstelling, die in wezen neerkomt op onderdrukking van de laatste groep door de eerste, meestal een minderheidsregime, en in de vorige eeuw al in Turkije leidde tot meerdere militaire coups, nu ook recent in Egypte en groeide in Syrie uit tot een bloedige burgeroorlog.

Meer vanuit het hart leven

Elk mens heeft vier niveaus van bestaan: 1) het mentale, 2) het emotionele, 3) het spirituele en 4) het fysieke. Hij/zij is in balans, als alle vier min of meer in integratie tot ontwikkeling komen. Ook het spirituele: het fundament voor de groei van de andere niveaus. Het woord komt van het Latijnse spiritus, adem/geest. De heilige geest was eeuwen een begrip in het van het christendom doordrenkte Europa. Meestal met hoofdletters geschreven, ook al was er evenals jegens mystiek ook verlegenheid inzake bijvoorbeeld Pinksteren. 

Alles gebeurt binnen in ons

Stuiten we op de grenzen van de ‘maakbaarheid’? Opererend op rationeel niveau, hebben we het gevoel dat we vanuit het heersende materiële denken alles onder controle moeten houden. We denken meteen aan de bank- of eurocrisis, als gezegd wordt dat we in crisis zijn. Maar gaat het wel louter om die economische crisis?