Artikelen door Frits de Lange

De moderne levensloop is een labyrint(1)

Mensen leven langer dan ooit, maar weten aan dat lange leven steeds minder duurzame betekenis te geven. Hun leven lijkt wel een doolhof. Ethicus Frits de Lange reikt een ander beeld aan: het leven als labyrint. Kronkelig maar niet zonder uitweg of doel. “Volwassen worden is een levenslange innerlijke weg.”

Iedereen is een leider

Ook al zegt zijn naam je niks, zijn adagium ken je zeker. ‘Wees proactief’ is het eerste van ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’ van Stephen R. Covey uit 1989, één van de invloedrijkste managementboeken ter wereld. Wereldwijd zijn er zo’n 15 miljoen exemplaren van verkocht, waarvan een kwart miljoen in Nederland. ‘Het beste managementboek ooit’, meldt het Nederlandse tijdschrift Management Team op de achterflap van de 58ste druk.

Kampen en vrijzinnigheid (4)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis.
Vandaag deel 4:  oud-student Frits de Lange

Compassie is niet voor watjes

Compassie hangt in de lucht. Het is een passe-partout voor mensen van goede wil. Zeg dat iemand compassie heeft en hij deugt. Toch is het meer dan een retorische truc, het is een nieuwe ethiek. Wie iets met compassie doet, doet meer dan alleen suggereren dat zijn hart wel op de goede plaats zit. Hij bekent zich lid van een beweging die temidden van angst en onzekerheid opteert voor het goede.

In andermans handen

Frits de Lange schrijft een pleidooi om zorg te baseren op verwachting en vertrouwen. Volgens hem heeft de zorg behoefte aan naastenliefde. De zorgbetrekking is een complex geheel van relaties: formeel en informeel, symmetrisch en asymmetrisch.

Ware leegte kent geen grenzen

Robert Reijns – “De voortzettende ontkerkelijking veroorzaakt leegte, maar die leegte biedt individuen ook spirituele kansen.” Volgens theoloog, predikant en hoogleraar Ethiek Frits de Lange is het maar lastig om de grotere bewegingsruimte die wij als individuen verworven hebben, opnieuw zinvol in te richten. “Dat maakt van ieder een mysticus, terwijl we heus niet allemaal religieuze virtuozen zijn.”

Een klein meisje van niks

Door geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde – schreef de apostel Paulus. Maar de Franse dichter Charles Péguy (1873-1914) waagt het met hem oneens te zijn.

 

Klaar met leven

‘En jij, wanneer ben jij klaar met leven?’ ‘Ik? Nooit!’,  riep ik uit toen iemand mij er laatst naar vroeg in een discussie rondom het vrijwillige levenseinde.