Artikelen door Folly Hemrica

Gouden lijnen in je leven

In de bajes wordt heel wat geklaagd. Over het eten, de bezoektijden en over de bewaarders. Soms vond ik het jammer dat er geen Klaagmuur in de gevangenis stond, waar je briefjes in kon stoppen met alle grieven. Dat zou misschien een beetje opluchten.

Binnenwerk

Wat is het goed om af en toe even stil te staan. Het kan je helpen om met meer aandacht te leven. Je kunt je daarin oefenen en zo opmerkzaam blijven voor wat zich roert in je binnenkant. Hoe belangrijk dat is, heb ik ervaren in mijn werk als justitiepredikant. Daar kwam immers de vraag naar de betekenis van het leven in volle omvang op mij af.

Engel met gebarsten vleugel

Als hemel en aarde elkaar naderen, springen er vonken over. Je kunt ze ‘engelen’ noemen, maar eigenlijk zijn ze nauwelijks in woorden te vatten. Het zijn gebeurtenissen die een sfeer oproepen van ontroering, opwinding of verwarring. In het net uitgekomen boek ‘Engelen met gebarsten vleugel’ zien Renata Barnard en Folly Hemrica kans die vonken in taal te bewaren. Het geheim van deze verhalen zit verborgen in de concrete ontmoetingen met mensen. Hieronder een verhaal uit het boek

Zwarte engelen

In zijn boek ‘Zwarte engelen’ schrijft de Franse romanschrijver François Mauriac dat de diepte van iemands val de hoogte van zijn eigenlijke roeping verraadt. Zo bekeken is het geen wonder dat misdadigers vaak zo beschadigd zijn. Ze zijn immers in een vrije val terecht gekomen. Als Mauriac gelijk heeft, zou je aan de hand van de ernst van hun verwondingen kunnen zien van welke hoogte ze zijn gevallen, wat eigenlijk de bedoeling van hun leven is. Dat nodigt in ieder geval uit tot mededogen.

Kampen en vrijzinnigheid (8)

Vanaf september 2012 sluit de Theologische Universiteit in Kampen haar deuren. Eigenlijk moeten we zeggen: de PThU afdeling Kampen. Aan een tijdperk van ruim 150 jaar theologie bedrijven in dit kleine stadje aan de IJssel komt dan een einde. Zinweb vroeg een aantal oud-studenten en docenten naar hun ervaringen. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen noemt zichzelf vrijzinnig. Anderen spreken zich hier niet expliciet over uit, maar voelen zich binnen de orthodoxie niet meer thuis. 
Vandaag deel 8:  Folly Hemrica