Artikelen door Ferdinand Borger

God, Nederland en Oranje is voorbij! Nu het vertrouwen onderzoeken.

Eén ding werd duidelijk bij de inhuldiging van onze nieuwe koning: Er is een definitief einde gekomen aan de trits: God, Nederland en Oranje. Ons land is geen protestantse natie meer – en is dat feitelijk ook nooit geweest – maar tot nu toe konden we ons nog wel protestants wanen met een koningshuis dat Nederlands Hervormd was, waarvan de kinderen werde gedoopt en de volwassenen openbare belijdenis van hun geloof aflegden.