Artikelen door Eric Corsius

De ziel op drift

In de geschiedenis van de filosofie en het christendom vormt de ‘ziel’ een terugkerend motief. Het concept wordt gebruikt om de precaire positie van de mens aan te duiden in het spanningsveld tussen aarde en hemel, tussen engel en dier. De mens overstijgt en domineert enerzijds de aarde en het aardse in zichzelf. Anderzijds kan hij zich niet aan de zwaartekracht onttrekken. Aan de ene kant heeft de mens ambities en aspiraties, die een aangeboren adeldom verraden. Aan de andere kant is deze adeldom oneindig ver verwijderd van de goden. Deze gedachte vormt de achtergrond van de driedeling van vlees, ziel en geest, die we al bij Paulus vinden en die eeuwenlang een leidraad vormde voor mystici. De ziel is in deze driedeling dat aspect van de mens, dat de kwetsbare middenpositie aanduidt.

Medelijden

Sommige woorden worden vies van veelvuldig gebruik. Er lijkt op dit soort woorden een vloek te rusten: in de loop der tijd vullen ze zich met een ongewenste betekenis of kleeft aan hen het vuil van politiek incorrecte bijklanken. Dan wordt het tijd om ze te vervangen door neutrale alternatieven. De nieuwe woorden is echter een zelfde lot beschoren. Die moeten vroeg of laat op hun beurt worden ingeruild. Het angstvallige omzeilen van ‘foute’ woorden in de zorg getuigt bijvoorbeeld hiervan. 

Er is geen bron: er zijn alleen maar rivieren.

Eric Corsius – Dat ik – op het eenkennige af – houd van klassieke muziek, kan ik niet verdedigen. Ik voel ook niet de aandrang tot een apologie. Het is een kwestie van smaak, zoals zo veel voorkeuren. Zelfs een politieke voorkeur is uiteindelijk esthetisch van aard. Maar al kan ik mijn muzikale voorkeur niet verdedigen: ik kan wel proberen haar te verklaren. Dat ga ik doen.

Oedipus

Niets is zo tenenkrommend als een onhandig woordvoerder van je eigen gevoelens. Dat overkomt mij als kritische en liberale katholiek wel eens. Deze week was het weer raak. In de media verscheen een glutenvrije priester, die de Roomse kerk de rug had toegekeerd vanwege haar coeliakiestandpunt (dat bestaat blijkbaar) en die daarover was gaan schrijven.

‘Bange helden’: wat een Heinebiografie mij leert over de vrijzinnigheid

In mijn kast staat steevast, verwijtend starend, een reeks half uitgelezen boeken. Ik ben namelijk een langzame, maar ook een ongeduldige lezer. Het gevolg is dat ik herhaaldelijk aan een nieuw boek begin, terwijl ik het andere nog niet uit heb. Nu heb ik mezelf voorgenomen de komende tijd aan achterstallig onderhoud te gaan doen. De Heinebiografie van Marcuse was als eerste aan de beurt.

Thuisblijverspreek – Eric Corsius

Een preek voor mensen die niet naar de kerk gaan. Om allerlei redenen. Een Thuisblijverspreek. Onder deze veelzeggende titel, een vondst van Eric Corsius, plaatst Zinweb op zondagen uitgeschreven preken op Zinprofiel. Juweeltjes van teksten veelal, die de moeite waard zijn om eens goed voor te gaan zitten en nog lang over na te denken. Voedsel voor de ziel.
Zinweb heeft een aantal vrijzinnige voorgangers bereid gevonden om hun preken aan te bieden voor plaatsing op onze website.
Vandaag de eerste preek in deze serie: een preek van Eric Corsius die hij hield op zondag 11 maart in de Remonstrantse Kerk in Eindhoven.

We hebben een aandachtprobleem

Opvoeders en bestuurders weten één ding heel goed: onwenselijk gedrag ontmoedig je niet door er veel aandacht aan te geven. Integendeel. En toch trappen ze herhaaldelijk in die valkuil. Ouders reageren op dreinende en dreigende kinderen veelal door bestraffend of vermanend optreden – of juist door toegeven.