Artikelen door Elizabeth van Wensveen

Paasdatum

Als een vrolijke kleuter danst de Paasdatum door het voorjaar. De ene keer valt Pasen vroeg, soms wel 22 maart. In een ander jaar, zoals nu, valt Pasen veel later. Als ik het goed heb, is de laatste datum waarop het kan vallen 26 april!

Zonde of menselijk tekort?

Tja, beste lezer, het zijn me wel zwaarwichtige thema’s waar ik de afgelopen keren over mijmer. ’t Is lijdenstijd, nietwaar? Ik had het met een vriend over het begrip ‘zonde’. Dat vond hij toch zo’n beladen en moralistische term, volstrekt uit de tijd. Dit begrip werd alleen maar gebruikt om de mens klein en afhankelijk te houden. Hij zou het liever hebben over het ‘menselijk tekort’.

Gemeenteraadsverkiezingen

19 maart mogen we naar de stembus, om onze vertegenwoordigers te kiezen. Ditmaal op gemeente-niveau. Dat gaat er dus over hoe mijn stad bestuurd wordt de komende vier jaar. Je zou zeggen dat deze verkiezing dus voor mij heel belangrijk is. Dat ik me er meer op voorbereid en over nadenk dan als ik een landelijke stem uit mag brengen.

Aswoensdag

Als kind speelde ik vaak met jongens uit een katholiek gezin, zelf werd ik hervormd opgevoed. Om veel benijdde ik mijn katholieke vriendjes: ze hadden een kerststal, en vierden carnaval! Dat was er bij mij thuis niet bij.

Gods-beeld

‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…’’ Deze zin uit Genesis [1-26], het eerste bijbelboek, heb ik altijd intrigerend gevonden. Wij zijn als mensen kennelijk bedoeld even volmaakt te worden als God, namelijk zijn evenbeeld.

Herders en wijzen

Het was kerstvakantie. Met kerst staat de geboorte van een kindje in een stal centraal. Laten we eens kijken naar de twee verschillende groepen die bij het kindje in de stal komen om het te eren.

Adventstijd als ruimte.

Terwijl ik dit zit te schrijven tikt de pendule van wijlen mijn oma op de achtergrond. Ritmisch en betrouwbaar tikt ze de minuten weg. Mijn familie, vrienden en collega’s doen het  ook met deze tijd: we hebben het allemaal tien over zeven.

Vieren

‘Wel grappig, hoor, al die feesten die jullie christenen vieren’. Een opmerking van mijn vriend die volstrekt areligieus is opgegroeid, laat me ineens beseffen hoe vanzelfsprekend alle feesten onderdeel uitmaken van mijn leven. En we vieren er nogal wat feesten! ‘Wat vier je dan met advent?’ is zijn volgende nieuwsgierige vraag.

Overdenken

Voor ons christenen begint komende zondag, 1 december, een nieuw jaar. Opnieuw start de krans van feesten die het jaarverloop zijn kleur en glans geven. De krans begint met de kleine feestjes van hoop: de vier adventzondagen. Maar voor het nieuwe jaar kan beginnen raak ik in een peinzende stemming. Wat heb ik nodig om een nieuwe start te kunnen maken? Wat heeft het afgelopen jaar me gebracht, wat kan ik daarvan leren?