Artikelen door Claudia Pietryga

Drie wijzen over ons klimaat

Reflectie kan betekenen dat je terugkijkt op wat er de afgelopen tijd, het afgelopen jaar is gebeurd. Belangrijk om te leren van wat er is gebeurd, en welke dingen je wil behouden. Maar reflectie is ook het kijken naar de toekomst.

Alleen zijn: hoe doe je dat?

In deze donkerste maand is traditiegetrouw het aantal zelfmoorden het hoogst. Alleen-zijn is misschien een reden en soms ondragelijker dan je je voor kunt stellen. Aan de universiteit Nijmegen organiseren ze een filosofieworkshop over dit thema: alleen-zijn, hoe doe je dat?

Vacature: een inspirerende energieke voorganger (m/v)

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen/Noordoostpolder gaat voort op nieuw ingeslagen wegen. Op zoek naar nieuwe vormen van religieuze spiritualiteit en samenwerking met gelijkdenkende groepen en individuen. Zoekend naar verbinding in overeenstemming en inspiratie uit verschillen.

De vereniging wil op ondogmatische en kritische wijze open staan voor cultuur, wetenschap en filosofie. Niet gebonden aan kerkelijke leerstellingen, gezag en traditie vertolkt zij een eigentijdse wijze van geloven.