Artikelen door Claudia Pietryga

Atheïstisch geloven

Door Henk Buning

Sinds kort heeft de vrijzinnigheid in Nederland een nieuwe coryfee erbij.
Op 8 november 2007 werd het manifest gepubliceerd van de vrijzinnige dominee Klaas Hendrikse. Het boek wordt ingeleid door H.M. Kuitert, die ooit een boek schreef met de titel ‘Zonder geloof vaart niemand wel’.

Klaas Hendrikse (2)

Reactie op column van Prof. dr. Cees den Heyer

Prof. dr. Cees den Heijer schreef vorige week een column n.a.v. het boek van Klaas Hendrikse.  Deze week een reactie hierop van Wim Dekker.

Verslag studieweek Transylvaniërs

Door Peronne Boddaert
In de derde week van april vond er een buitengewone ontmoeting plaats tussen 15 Unitarische theologen uit Transsylvanie en remonstranten en andere vrijzinnigen, zowel predikanten als andere belangstellenden. Het is niet eenvoudig om verslag te doen van de bonte verscheidenheid aan impressies.

Het boek der Verandering

Boekbespreking door Bart Smits

In Het boek der Verandering (2006) komt theoloog Cees den Heyer met een voorstel voor een alternatief kerkelijk jaar. Kerst wordt een universele feestdag waarbij het vooral gaat om de vredesgedachte.

Onvrijzinnige vrijzinnigheid – reflectie

Reflectie op het artikel van Heine Siebrand

De reflectie op het eerste essay Onvrijzinnig Vrijzinnig van de hand van Heine Siebrand, ingeleid door Jouke Krediet uit Zeist.

Onvrijzinnige vrijzinnigheid
Het is prettig te constateren dat er op het erf van vrijzinnig-kerkelijk denken allerlei denkwerk wordt verricht. Niemand durft echter de hoop koesteren dat daarvan een rijke oogst is te verwachten. Voor de groei en bloei van NPB-afdelingen is dus ook geloof in het wonder nodig.

Freedom in restraint

The orthodox origins of the free, tolerant Remonstrants
Lecture by Eric Cossee

The Netherlands of 1619 saw the arising of a religious denomination rooted in Reformed and Erasmian traditions: the Remonstrant Brotherhood. The development of this religious community found its direct cause in the resolutions of the National Synode of Dordrecht (1618-1619), that in its canones denounced Remonstrantism and expelled its followers from the Reformed Church.