Artikelen door Annemiek Lely

Waarom musical wel salonfähig is (2)

In de kunst met een grote K is ‘commercie’ vaak een vies woord. Evenals ‘musical’ dat is voor theaterwetenschappers. Ik durf mezelf inmiddels een Shakespeare-kenner te noemen, zit front row bij Death of a Salesman of Angels in America en lees met liefde Tsjechov. Toch huil ik tranen met tuiten bij Billy Elliot en bezoek […]

Waarom musical wel salonfähig is (1)

In de kunst met een grote K is ‘commercie’ vaak een vies woord. Evenals ‘musical’ dat is voor theaterwetenschappers. Ik durf mezelf inmiddels een Shakespeare-kenner te noemen, zit front row bij Death of a Salesman of Angels in America en lees met liefde Tsjechov. Toch huil ik tranen met tuiten bij Billy Elliot en bezoek […]

Art & Madness

Vincent van Gogh zou heden ten dage aan de hand van de DSM bestempeld worden als bipolair. Edvard Munch verbeelde zijn depressies in De Schreeuw, evenals Virginia Woolf dat deed in haar boek Mrs. Dalloway. Wat is de verbintenis tussen kunst en geestesziektes?

Verslag: Heilig Vuur

Als voormalig student Kunsten, Cultuur en Media student en oud-bestuurslid van Studievereniging IK, was ik op 21 mei 2015 te gast bij het derde minisymposium, georganiseerd door de universitaire studie Arts, Culture & Media, het Groninger Museum, Studievereniging IK en het onderzoekscentrum Arts in Society. Ieder jaar staat een actueel thema rondom kunst centraal. Dit jaar hoefde er niet lang over het onderwerp vergaderd te worden. Binnen drie minuten werd bepaald dat het dit jaar tijd was voor de innige relatie tussen kunst en religie. Brengt religie kunst voort of rust religie op kunst?

‘Ik voelde me Joods’

Open Joodse Huizen/Huizen van verzet 2015 is voorbij. Een dag met mooie verhalen van nog mooiere mensen, getekend door een oorlog. Na een voorbeschouwing en een persoonlijk verhaal nu de nabeschouwing. Door Annemiek Lely.

Theater en religie

“Het theater is mijn kerk geworden.” Met dit statement definieerde regisseur Johan Doesburg zijn relatie met zowel religie als theater tijdens de discussiemiddag ‘Theater en Religie’ op 28 april 2015 in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam. Centraal stond de vraag of en hoe theater en religie verbonden zijn. Is er nog […]

Column: De oorlog en ik

Omdat ik 50 jaar na het begin van de bezetting geboren ben, is een persoonlijke band misschien een groot woord. Sinds dit jaar ben ik echter ambassadrice van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Graag deel ik mijn persoonlijke motivatie. Door Annemiek Lely.

Open Joodse Huizen/Huizen van verzet

Woon jij in een huis dat gebouwd is voor 1940? Of wandel je wel eens door een straat jezelf afvragend wie er 75 jaar geleden in de panden woonden? Open Joodse Huizen is een initiatief dat dit jaar in 13 steden in Nederland plaatsvindt. Door Annemiek Lely.

Pleidooi voor het vak levensbeschouwing

Afgelopen maart stond in het teken van de provinciale verkiezingen. Tijdens het debat bij Pauw deed Diederik Samsom een wijze uitspraak: “de strijd tegen terreur begint in het klaslokaal.” Naar mijn mening heeft hij hier een belangrijk punt te pakken. Maar Samsom, waar blijven de concrete plannen? Een analyse door Annemiek Lely.