2013: de comeback van God met de borsten

Het jaar 2013 wordt een veelbelovend jaar. De tekenen voor de langverwachte nieuwe lente in 2013 gloren aan de hemel. Zaadjes die in de koude grond maar niet leken te willen ontkiemen – ondanks het feit dat PanSophia maar water en warmte bleef geven – lijken nu eindelijk wakker te worden en omhoog te schieten. Waarom is er sprake van een doorbraak in 2013? Laten we het glorend morgenrood kort inventariseren.

Wereldvrouwendag 2013
Op 8 maart 2013 (Wereldvrouwendag 2013), opent, mede op initiatief van FemArtMuseum  Amsterdam, een unieke drievoudige tentoonstelling in Nederland, met als gezamenlijk thema: Levenskracht en het Vrouwelijke.

God met de prominente borsten in Amsterdam
De borsten van God worden, als symbool voor de vruchtbare moeder Aarde, getoond in het Bijbels Museum te Amsterdam in de tentoonstelling: Gott Weiblich, met beelden uit de collectie van het Bibel und Orient Museum van de Universiteit van Freiburg in Zwitserland.

2013 vormt een doorbraak
Dit evenement maakt in combinatie met andere tentoonstellingen en gebeurtenissen dat 2013 op voorhand al een jaar is van een doorbraak voor het goddelijk vrouwelijke. In het volgende geef ik een voorproefje van wat er op lezingen en in een verdiepingscursus over de Grote Vrouwe uit het Oude Testament gezegd zal worden. Het thema zal zijn dat zij is zoekgemaakt en nu weer in ons bewustzijn terugkeert. Zij ontsluiert zich. Volgt nu een staaltje van tekstarcheologie waarbij je vernislaag voor vernislaag van de tekst in het oude Testament moet afschrapen voordat je op een diepere laag haar weer ontmoet. 

God met borsten, niet zomaar een godin
De figuur op de afbeelding is een pilaarfigurine van een godin met borsten. Dit is niet zomaar een beeldje. Wie gaat er achter deze figurine schuil? Haar naam luidt El Shaddai of God met borsten. Zij veranderde haar naam in ‘God Almachtig’. Van oudsher kende Oud-Israël een belangrijke creatrix genaamd El Shaddai. Zij was het die tot Abram sprak en zichzelf introduceerde als God met borsten of El Shaddai, een naam die later wegvertaald werd met God Almachtig.

God met borsten sluit het verbond
God met borsten spreekt tot Abraham als volgt:

Toen Abraham negenennegentig jaar was, verscheen de Heer hem en zei:‘ik ben God de Almachtige’

Daarna sprak ze:
Ik wil mijn verbond met jou sluiten en je zeer talrijk maken…
Toen boog Abraham diep neer en God sprak tot hem: ‘Voorwaar, dit is mijn verbond met jou’ (Gen. 17: 2-4).

De zegen van  God met de borsten
De God van je vader’ spreekt bij monde van Jacob de zegen uit over zijn kinderen:

De God van je vader zal je helpen:
            de Almachtige zal je zijn (haar) zegen schenken
            de zegen van de hemel boven, de zegen van de diepten beneden,
            de zegen van de borsten en de schoot,
           Je vaders zegen gaat boven de zegeningen van de oude bergen,
           Boven het heerlijkste van de eeuwige heuvels (Gen. 49:25-6).  

Hier zie je hoe de zegen van de Almachtige, zij van de borsten en de schoot, geïntegreerd wordt in de zegen van de vader. Haar zegeningen worden een onderdeel van de zegen van de vader.

De stem uit het brandend bos 
God met borsten spreekt tot Mozes vanuit het vuur van het brandend bosje dat in het vuur wel wil branden maar niet wil verbranden (Ex. 3:2). Ze kondigt aan dat ze haar naam zal veranderen in ‘De Heer’. Het is in feite de naam van haar zoon (Ex. 3:14-15). Enige hoofdstukken verder in het boek van Exodus zegt ze tot Mozes:

‘Ik ben de Heer.
            Aan Abraham, Isaak en Jakob ben ik verschenen
            als God Almachtig;
            mijn naam ‘Heer’ heb ik hun niet geopenbaard. 
            Met hen heb ik een verbond gesloten’(Ex.6:3).

Samenvattend: het is God met borsten en de schoot die met Abraham een verbond sloot en tot Mozes sprak vanuit het vuur van een altijd brandend bosje. Het is duidelijk dat bosje hier symbool staat voor de boom van leven.

De pilaarfigurines met de volle borsten
De pilaarfigurines met hun volle borsten vertegenwoordigen niemand minder dan El Shaddai of God Almachtig, die haar/zijn naam veranderde in ‘de Heer’. Deze ontwikkeling moet te maken hebben met de correcties van de schrijvers (Tiqqune Sopherim) die vanaf 600 BC actief worden. 

Pilaarfigurines als kopieën van een groter cultusbeeld
Van dit type pilaarfigurine zijn er tussen 750 en 600 BC in het Zuidrijk Judea 854 gevonden waarvan zo’n 400 in Jeruzalem. Ze staan allen in de ‘dea nutrix’ houding. Zij zijn handgemaakt, op hun vaak glimlachend hoofd na dat in een mal is gevormd. Na 600 v. Chr. wordt er door de Jahwe-alleen beweging een beeldverbod uitgevaardigd en wordt in het kader van het overwinnend monotheïsme het maken van (veelal vrouwelijke) beelden verboden (beeldverbod). Dan is inmiddels ook het grotere cultusbeeld uit de tempel te Jeruzalem verdwenen waarvan deze kleinere pilaarfigurines een kopie zijn. De kleinere figurines hebben op elk huisaltaar gestaan.

Qudshu, de heilige, van enkelvoud naar meervoud vertaald en zo wegvertaald 
Een ander voorbeeld van het wegvertalen van het goddelijk vrouwelijke vormt Qudshu. In het bijbelboek Deuteronomium heeft ooit gestaan:

De Heer komt uit de Sinaï
            met de heilige (qdsaan zijn zijde
            met vlammend vuur aan zijn rechterhand

(vlammend vuur kwam je ook al tegen in het brandend bosje, het is een symboolkenmerk van het goddelijk vrouwelijke). 

Nu veranderen de corrigerende schrijvers haar naam qds of ‘de heilige’ in ‘de heiligen’, dus in het meervoud. De Engelse vertaling geeft:
    De Heer komt uit de Sinaï
            met tienduizenden van heiligen
            met vlammend vuur aan zijn rechterhand

De moderne Nederlandse vertaling geeft:
            Ontelbare heiligen waren met Hem,
            machtigen waren met Hemgingen aan zijn zijde (Deut33:2).

Qudshu of qds is volledig verdwenen.

Het vlammend vuur. Vlammend vuur is een duidelijke correctie van de eigenaam Ashratah, concludeert de bijbelgeleerde Dr. Margaret Barker. De letters ‘srt’ zijn veranderd in ‘sdt’ waarbij de r werd vervangen door de d.[i] Dus de oudere tekst voor de correcties luidde:
            De Heer komt met de heilige 
            en Ashratah (Ashera) aan zijn rechterhand.

Vervolgens werden de letters sdt uiteen gehaald in s dt hetgeen in het Hebreeuws betekent ‘vlammende wet’. En daarom staat er in een belangrijke Latijnse vertaling van het Oude Testament (Vulgaat):

De Heer komt met de vlammende wet (ignea lex).
En zo is ook Ashratah/Ashera wegvertaald.

Van de heilige Qudshu naar mannelijke onheiligen of prostituees 
In het eerste boek der Koningen wordt qds of de heilige of Qudshu, zij die aan de rechterhand als Moeder van de Heer, uit de Sinai komt, niet alleen meervoud gemaakt, maar ook negatief gemaakt.

Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom
bouwden zij hoge plaatsen (offerplaatsen met wijstenen)
en Asherim (heilige palen)
en er was ook qds in het land (1Kon. 14: 23 -24)

De schrijvers corrigeren ‘de heilige’ in de hoer en maken er meervoud van.

Dan staat er in de moderne Engelse vertaling:
             En er waren ook mannelijke prostituees in het land (1Kon. 14: 23) (Eng. vert.)

De moderne Nederlandse vertaling geeft voor deze laatste zin:
            Zelfs waren er mannen in het land
            die zich op offerplaatsen aan ontucht wijdden (1Kon. 14: 23).

Eerst maakt men van de heilige een hoer, daarna maakt men hier meervoud van en corrigeert in (mannelijke) hoeren. In moderne vertalingen vertaalt men dat vervolgens in het wat deftiger ‘mannelijke prostituees’. En zo gaat qds of Qudshu volledig verloren.

Gott Weiblich gaat nog niet ver genoeg 
Op de panelen van de tentoonstelling Gott Weiblich lees je met grote letters ’van godinnen en goden naar één God’. Maar het gaat bij El Shaddai niet om een van de vreemde godinnen die Israel vanuit Kanaän bereiken, zij is niet een van de vele godinnen van Oud Israel, zij is niet een van de vele moedergodinnen, haar cultus is meer dan een vruchtbaarheidscultus, haar figurines zijn meer dan poppen of kinderspeelgoed. Zij draagt vele namen: Eloha, Ela (Godin of heilige boom), Qudshu of de Heilige, Ruach of Geest of Wind, Chokma of Wijsheid en Ashratah, later wegvertaald in de Kanaänitische Ashera. Zij staat voor het actief vrouwelijk scheppende beginsel, voor de creatrix die zich o.a. manifesteerde in tal van boomsoorten. 

Een kans van de kosmos
Het vrouwelijke was er altijd al. Alleen… je moet het leren zien. Deze evenementen zijn een kans van de kosmos om het vrouwelijke meer onder de aandacht te brengen. Ik roep iedereen op om actief aan dit proces mee te werken. Laat de steen in de vijver niet de steen en stel je niet alleen consumerend op maar draag de beweging bewust en actief verder.  

Het jaar 2013. Het jaar 2013 wordt groots. Maak je borst maar nat! In dit jaar zullen wij de comeback vieren van God met de prominente borsten in Nederland. 

 

Annine van der Meer, 8 november 2012.

 

[i] Margaret Barker, The Mother of the Lord, vol 1: The Lady of the Temple, London, 2012, 115.

Annine van der Meer
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *